ابزارهای ساخت مهر

ابزارهای اصلی ساخت مهر شامل لینولئوم، مغار و چوب‌پنبه می‌شه که هر سه با کیفیت بسیار عالی در استودیو دوتن برای فروش ارائه می‌شن و ابزارهای فرعی‌تر شامل کاتر، سمباده و چسب می‌شه که معمولا به راحتی از فروشگاه‌های مرتبط می‌شه تهیه‌شون کرد.

دسته‌بندی ابزارهای ساخت مهر