جامدادی

کیف‌های زیپ‌دار دوتن از جنس متقال تمام پنبه و دارای آستر رنگی از جنس کتان هستن. روی کیف‌ها با مهرهای دست‌ساز چاپ خورده و قابل شست و شو هستن.

ابعاد جامدادی ۲۰ در ۹ سانتیمتره.