سایر لوازم ساخت مهر

محصولات زیر در فرآیند ساخت مهرهای دست‌ساز استفاده می‌شن. استون صد درصد برای انتقال طرح روی لینولئوم و چسب فوری برای چسباندن لینولئوم به پایه‌هایی از جنس‌های مختلف استفده می‌شه.

دسته‌بندی سایر لوازم ساخت مهر

محصولی برای نمایش وجود ندارد